Anasayfa            Kurullar            Önemli Tarihler            Çağrılı Konuşmacılar            Kayıt & Bildiri Gönderme            İletişim
Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi farklı disiplinlerde çalışan akademisyenlerin "Sürdürülebilirlik Temasındaki" bilimsel çalışmalarını sunmaları ve gelecekte yapılması gereken çalışmalar ve uygulamalara yönelik yeni bir perspektif oluşturmaları hedefiyle, 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde Isparta'da düzenlenecektir.

Sürdürülebilirlik; "Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, biz onu torunlarımızdan ödünç aldık" Afrika atasözünün ruhunda yatan düşünceyle, bugün yürütmekte olduğumuz faaliyetler ve sahip olduğumuz kültürel değerlerin gelecek nesiller tarafından da aynı şekilde sürdürülebilmesi ve yaşatılmasını hedefleyen bir gelecek stratejisidir.

Doğal kaynakların hızla tüketildiği, bölgesel ve küresel ölçekte çevre sorunlarının insanlığın geleceğini tehdit eder konuma geldiği, kültürel değerlerin küreselleşme potasında eridiği günümüz dünyasında, sürdürülebilirlik stratejisinin bütünsel bir yaklaşımla değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu strateji doğrultusunda, kongre kapsamında sürdürülebilirlik kavramı birbiriyle ilişkili üç ana tema içerisinde değerlendirilecektir. Sürdürülebilirlik konusunda faaliyet gösteren tüm paydaşlarımızı, aşağıdaki üç ana temaya katkı sunacak çalışmalarını bizlerle paylaşmaları ve daha yaşanabilir bir geleceğe katkı sunmaları dileğiyle kongremize davet ederiz.
Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Ana Temaları ve Alt Alanlar

EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
    Yenilenebilir Enerji Kaynakları
    Çevre Dostu Teknolojiler
    Tarım ve Hayvancılık
    Biyoloji
    Kimya
    Diğer Ekolojik Sürdürülebilir Eksenli Çalışmalar

EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
    Çevre Ekonomisi
    Sürdürülebilir Turizm
    Diğer Ekonomik Sürdürülebilir Eksenli Çalışmalar

KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
    Sürdürülebilir Kültür Politikaları
    Kültür Turizmi ve Kültürel Miras
    Yenilikçi Restorasyon Uygulamaları
    Arkeoloji
    Sosyoloji
    Felsefe
    Diğer Kültürel Sürdürülebilir Eksenli Çalışmalar


* Kongre kapsamında sunulacak bildirilerin tamamı özet metin veya tam metin olarak bildiri kitapçığında, hakemleme sürecinden geçen yayınlar makale olarak anlaşmalı dergilerde yayınlanacaktır.
Kongre Yayınlarının Yayınlanacağı Dergiler
Destekleyen Kuruluşlar